Udruga za mlade Agora i Savjet mladih Grada Duge Rese organiziraju aktivnosti u sklopu Međunarodnog dana mladih 2022!

foto natječaj

TEMA: MLADI U DUGOJ RESI

pošalji nam svoje fotografije

do 8. kolovoza, 23:59h

na adresu e-pošte

udrugazamlade.agora@gmail.com


izbor najbolje fotografije bit će

12. kolovoza u Prostoru za mlade


za najbolju fotografiju osigurana je nagrada

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na udrugazamlade.agora@gmail.com.