Na temelju Pravilnika o upravljanju, korištenju i radu Prostora za mlade Grada Duge Rese od 11.02.2022. god., Udruga za mlade Agora, Ulica bana Josipa Jelačića 30 a, Duga Resa, zastupana po predsjedniku Udruge Romanu Grobenskom, uz suglasnost gradonačelnika Grada Duge Rese, Tomislava Boljara, dana 31.08.2022. god., donosi:

CJENIK KORIŠTENJA PROSTORA PZM-a

RADIONICE / EDUKACIJE / PREDAVANJA

BESPLATNO

NAPLATA PROSTORA

HRANA I PIĆE

OBVEZA

IZLOŽBE / PROMOCIJE / KULTURNA DOGAĐANJA

BESPLATNO

NAPLATA PROSTORA

HRANA I PIĆE

OBVEZA

GLAZBENE PROBE BENDOVA

BESPLATNO

HRANA I PIĆE

OBVEZA

ROĐENDANI / PROSLAVE / SLAVLJA

NAPLATA PROSTORA

HRANA I PIĆE

OBVEZA

NAPOMENA: u slučaju upita više korisnika za isti termin PZM-a za rođendane/proslave/slavlja pravo prvenstva ima prvi korisnik koji je poslao upit.

*[Nadopuna Odlukom o uvjetima članstva donesenom 15. rujna 2023.] Kako bi član Udruge koristio sve pogodnosti članstva, on mora biti aktivno uključen u rad Udruge za mlade Agora minimalno 3 mjeseca.

UDRUGA ZA MLADE AGORA

Roman Grobenski


Uz suglasnost


GRADONAČELNIKA GRADA DUGE RESE

Tomislav Boljar, emba.