Na temelju Pravilnika o upravljanju, korištenju i radu Prostora za mlade Grada Duge Rese od 11.02.2022. god., Udruga za mlade Agora, Ulica bana Josipa Jelačića 30 a, Duga Resa, zastupana po predsjedniku Udruge Romanu Grobenskom, uz suglasnost gradonačelnika Grada Duge Rese, Tomislava Boljara, dana 31.08.2022. god., donosi:

CJENIK KORIŠTENJA PROSTORA PZM-a

RADIONICE / EDUKACIJE / PREDAVANJA

BESPLATNO

 • neprofitne organizacije / institucije / JLS-i / privatne osobe / poduzeća ukoliko održavaju predavanja/tribine/edukacije bez kotizacije polaznika/donacije/članarine

 • Udruga za mlade Agora – aktivnosti u prostoru PZM-a

NAPLATA PROSTORA

 • 15,00 € /sat (113,02 kn /sat) – neprofitne organizacije / institucije / JLS-i / privatne osobe / poduzeća … - ukoliko se prikuplja za sudjelovanje kotizacija/donacija/članarina…

 • 25,00 € /sat (188,36 kn /sat) - korištenje prostora kroz projekte EU fondova/lokalne i regionalne/nacionalne razine…

HRANA I PIĆE

 • u vlastitoj organizaciji bez prisustva ugostitelja (grickalice, piće...)

 • izuzetak - press konferencija / službena otvorenja – catering

OBVEZA

 • potpisati Ugovor, u slučaju ikakve štete korisnik snosi materijalnu odgovornost za opremu i prostor

 • prostor ostaviti u stanju kakvom je preuzet (počistiti prostor, sredstva za čišćenje osigurana), primopredajni zapisnik i ključevi

IZLOŽBE / PROMOCIJE / KULTURNA DOGAĐANJA

BESPLATNO

 • redovite izložbe neprofitne organizacije / institucije / JLS-i /privatne osobe / poduzeća / škola / institucija ukoliko za potrebe izložbe ne naplaćuju ulaznice niti prodaju radove

NAPLATA PROSTORA

 • u slučaju naplate ulaznica i prodaja radova korištenje prostora naplaćuje se 52,74 kn /sat (7,00 € /sat)

HRANA I PIĆE

 • u vlastitoj organizaciji bez prisustva ugostitelja (grickalice, piće...)

 • izuzetak - press konferencija / službena otvorenja – catering

OBVEZA

 • potpisati Ugovor, u slučaju ikakve štete korisnik snosi materijalnu odgovornost za opremu i prostor

 • prostor ostaviti u stanju kakvom je preuzet (počistiti prostor, sredstva za čišćenje osigurana), primopredajni zapisnik i ključevi

GLAZBENE PROBE BENDOVA

BESPLATNO

 • uz obvezu vlastitog osiguranja potrebne opreme

HRANA I PIĆE

 • u vlastitoj organizaciji bez prisustva ugostitelja (grickalice, piće...)

OBVEZA

 • potpisati Ugovor, u slučaju ikakve štete korisnik snosi materijalnu odgovornost za opremu i prostor

 • prostor ostaviti u stanju kakvom je preuzet (počistiti prostor, sredstva za čišćenje osigurana), primopredajni zapisnik i ključevi

ROĐENDANI / PROSLAVE / SLAVLJA

 • korištenje prostora za obilježavanje rođendana, proslave promocija, slavlja isključivo za potrebe mladih grada Duge Rese i okolice

NAPLATA PROSTORA

 • privatne osobe najam prostora 40,00 € (301,38 kn)

 • članovi Agore 10,00 € (75,35 kn)

HRANA I PIĆE

 • u vlastitoj organizaciji bez prisustva ugostitelja (grickalice, piće...)

 • izuzetak – catering

OBVEZA

 • potpisati Ugovor, u slučaju ikakve štete korisnik snosi materijalnu odgovornost za opremu i prostor

 • u slučaju maloljetne osobe koja će koristiti prostor, Ugovor potpisuje i snosi odgovornost roditelj/staratelj

 • prostor ostaviti u stanju kakvom je preuzet (počistiti prostor, sredstva za čišćenje osigurana), primopredajni zapisnik i ključevi

 • prostor počistiti maksimalno 24h nakon preuzimanja ključeva za ulazak u prostor PZM-a te ukoliko bude potrebno sukladno kalendaru događanja i ranije u dogovoru sa rukovoditeljem prostora

NAPOMENA: u slučaju upita više korisnika za isti termin PZM-a za rođendane/proslave/slavlja pravo prvenstva ima prvi korisnik koji je poslao upit.

UDRUGA ZA MLADE AGORA

Roman Grobenski


Uz suglasnost


GRADONAČELNIKA GRADA DUGE RESE

Tomislav Boljar, emba.